Expand side menu Expand top menu

Pumpstationer från projektering till start

En helhetslösning för pumpstationen

En helhetslösning för pumpstationen

Med NORVATEK som samarbetspartner får du så mycket mer än en pumpstation. Vi tar ett helhetsgrepp på ditt VA-problem. NORVATEK har kapacitet att både projektera och leverera hela vatten- och avloppslösningar för t.ex. stora infrastrukturprojekt.

Kundanpassade pumpstationer

Kundanpassade pumpstationer

Vi har inte låst oss vid någon speciell standardlösning för våra pumpstationer. Kundens behov och önskemål avgör hur pumpstationen kommer att utformas. Vårt mål är att leverera en lösning som tar hand om ditt VA-problem på ett snyggt och praktiskt sätt.

Konsult

Entreprenör

Kommun

För konsulter

Vårt mål är att du så småningom ska hitta det du behöver i form av ritningar, dimensioneringsanvisningar, föreskrivningstexter och liknande här på hemsidan. Redan nu hittar du en del material under respektive produkt.

Vårt mål är att bygga upp ett bibliotek med den information du behöver. Vad skulle du vilja se mer av på hemsidan? Hör gärna av dig med ett mejl!

För entrerenörer

Oavsett om du kan allt om pumpstationer på dina fem fingrar eller känner att du är ute på lite okänd mark är NORVATEK din samarbetspartner från start tills vattnet är påkopplat.

Vårt mål är att bygga upp ett bibliotek här på hemsidan med den information du behöver. Vad skulle du vilja se mer av på hemsidan? Hör gärna av dig med ett mejl!

För kommuner

Ett förändrat klimat i kombination med förtätad bebyggelse ställer högre krav på dagvattenhantering och avloppsnät.

NORVATEK är en samarbetspartner med stor erfarenhet och möjlighet att koppla ett helhetsgrepp på problemen.

När vi har en fullständig bild av de förutsättningar som gäller kan vi, i samarbete med VA-ansvariga och involverade konsulter, börja titta på hur den tekniska lösningen ska se ut.

Ta gärna kontakt för ett besök!

Referensobjekt

Tryckstegringsstation i Örtofta

Efter att den nya tryckstegringsstationen invigts minskar risken att dricksvattnet i Eslövs kommun kommer att ta slut. Den nya stationen är lokaliserad nära kraftringen i Örtofta.

Dagvattenhantering i Trelleborg

I Trelleborg har man under 2013 och 2014 jobbat med ett projekt i syfte att samla upp allt dagvatten i hamnen för att därifrån kunna pumpa ut det i havet. Här handlar det om stora volymer...

Vattenmacken

I Götene kommun har det blivit enklare att tanka vatten för entreprenörer och andra företag som hanterar vatten. Tack vare Vattenmacken.

Pumpstation i Lerum

Nu pumpas Lerums avloppsvatten till Ryaverket med hjälp av en NORVATEKs pumpstationer. Bygget påbörjades i oktober 2011 och var klart i slutet på april 2012.

Nyheter

08

Feb

Fredrik Jonsson, ny VD för Nordiska VA-Teknik AB

Fredrik Jonsson tillträdde som VD för Nordiska VA-Teknik AB den 17:e januari i år. Läs mer om hans vision för koncernen …

10

Dec

Norvatek i Töreboda söker platschef

Vi söker ny platschef till Töreboda. Läs mer …

04

Dec

Årets VA-händelse 2019!

För tredje året i rad håller Norvatek VA-mässa i Töreboda. Läs mer här.