Expand side menu Expand top menu
Pumpstation avlopp
Pumpstation dagvatten
Tryckstegringsstationer
Brutet vatten
Vattenmacken

Pumpstationer från projektering till start

En helhetslösning för pumpstationen

En helhetslösning för pumpstationen

Med NORVATEK som samarbetspartner får du så mycket mer än en pumpstation. Vi tar ett helhetsgrepp på ditt VA-problem. NORVATEK har kapacitet att både projektera och leverera hela vatten- och avloppslösningar för t.ex. stora infrastrukturprojekt.

Kundanpassade pumpstationer

Kundanpassade pumpstationer

Vi har inte låst oss vid någon speciell standardlösning för våra pumpstationer. Kundens behov och önskemål avgör hur pumpstationen kommer att utformas. Vårt mål är att leverera en lösning som tar hand om ditt VA-problem på ett snyggt och praktiskt sätt.

Konsult

Entreprenör

Kommun

För konsulter

Vårt mål är att du så småningom ska hitta det du behöver i form av ritningar, dimensioneringsanvisningar, föreskrivningstexter och liknande här på hemsidan. Redan nu hittar du en del material under respektive produkt.

Vårt mål är att bygga upp ett bibliotek med den information du behöver. Vad skulle du vilja se mer av på hemsidan? Hör gärna av dig med ett mejl!

För entrerenörer

Oavsett om du kan allt om pumpstationer på dina fem fingrar eller känner att du är ute på lite okänd mark är NORVATEK din samarbetspartner från start tills vattnet är påkopplat.

Vårt mål är att bygga upp ett bibliotek här på hemsidan med den information du behöver. Vad skulle du vilja se mer av på hemsidan? Hör gärna av dig med ett mejl!

För kommuner

Ett förändrat klimat i kombination med förtätad bebyggelse ställer högre krav på dagvattenhantering och avloppsnät.

NORVATEK är en samarbetspartner med stor erfarenhet och möjlighet att koppla ett helhetsgrepp på problemen.

När vi har en fullständig bild av de förutsättningar som gäller kan vi, i samarbete med VA-ansvariga och involverade konsulter, börja titta på hur den tekniska lösningen ska se ut.

Ta gärna kontakt för ett besök!

Referensobjekt

Tryckstegringsstation i Örtofta

Efter att den nya tryckstegringsstationen invigts minskar risken att dricksvattnet i Eslövs kommun kommer att ta slut. Den nya stationen är lokaliserad nära kraftringen i Örtofta.

Dagvattenhantering i Trelleborg

I Trelleborg har man under 2013 och 2014 jobbat med ett projekt i syfte att samla upp allt dagvatten i hamnen för att därifrån kunna pumpa ut det i havet. Här handlar det om stora volymer...

Vattenmacken

I Götene kommun har det blivit enklare att tanka vatten för entreprenörer och andra företag som hanterar vatten. Tack vare Vattenmacken.

Pumpstation i Lerum

Nu pumpas Lerums avloppsvatten till Ryaverket med hjälp av en NORVATEKs pumpstationer. Bygget påbörjades i oktober 2011 och var klart i slutet på april 2012.

Nyheter

16

Feb

VA-mässa den 24 maj

Den 24 maj hälsar Norvatek/Wåge och ASB, utställare och besökare välkomna till Västsveriges största VA-mässa!

04

Jan

Wåge blir en del av Norvatek

Samgåendet mellan Norvatek och Wåge innebär att vi tillsammans blivit en av marknadens starkaste aktörer inom pumpstationer. Vi har nu all kunskap och kompetens under samma varumärke – Norvatek. Läs mer …

17

Nov

Pressmeddelande – Norvatek förvärvar Elva och Emendo

Norvatek förvärvar Elva Processautomation AB och Emendo AB. Förvärvet är ett led i att stärka produktportföljen, flytta Norvatek uppåt i värdekedjan och som oberoende leverantör kunna erbjuda kunderna ett bredare sortiment. Läs mer …