Expand side menu Expand top menu
Fallskydd

Airgap för industrier och större reningsverk

Pumpanläggningar för brutet vatten enligt SS-EN1717 eller SS-EN1717-2000, kategori 5, med luftgap typ AA eller AB.

Airgap är specialframtagna prefabricerade pumpanläggningar för att pumpa och samtidigt skydda rent vatten. De större dimensionerna är avsedda för industrier eller större reningsverk.

Pumpanläggningen utformas efter kundens behov. De större modellerna har en eller två pumpar. Pumpen kan vara tankmonterad eller ha en fristående tank.
Aggregaten styrs med motordriven varvtalsstyrning för ett konstant utgåendetryck oberoende av flödet. Nivån i tanken regleras med en nivåvakt som öppnar/stänger en mjukstängande magnetventil

Automatiken monteras på vridbart stativ eller levereras separat för väggmontage. Övervakning och larm för nivå och drift.

Aggregaten levereras inställt och provkört.

Produktbladen nedan visar exempel på utformning av Airgap.

Snabbfakta

Luftgap: AA eller AB

Kapcitet: 200 – 450 l/min x 50 – 70 mvp (regelerad drift)

Varvtal:  2900 r/m

Styrning pump: varvtalsstyrning

Styrning nivå i tank: med mjukstängande ventil

Tankvolym: 165 – 1000 liter. Andra volymer på förfrågan.

Pumpar: 1 eller 2 pumpar

Airgap AGP200/7-3FS-165

Tryckstyrt pumpaggregat för brutet vatten med luftgap typ AB enl. SS-EN 1717-2000. Kapacitet 200 l/min vid 7 bar

AGP320/5-3FS-E

Kompakt flödesreglerat pumpaggregat med en tankmonterad pump med luftkyld motor. Kapaciteten är 320 l/min x 5 bar.

AGP405/6/2-3FS-E-1000

Pumpaggregat för brutet vatten med luftgap typ AB. Kapacitet 405 l/min vid 60 mvp.

AGP420/5-3FS-E-500

Pumpaggregat för brutet vatten med luftgap typ AB, enl. SS-EN 1717-2000. Kapacitet 420 l/min vid 5 bar (reglerad drift)

AGP165S/6-3FS-EI

Ett kraftfullt aggregat för brutet vatten som installeras i pumpstationer eller reningsverk där man vill ha konstant utgående tryck.

Ritningar, föreskrivningstexter m.m.