Expand side menu Expand top menu
Fallskydd

Airgap för pumpstationer och mindre reningsverk

Prefabricerade pumpanläggningar för brutet vatten enligt SS-EN1717, kategori 5, med luftgap typ AA eller AB.

Airgap med kapacitet 100-150 l/min  är avsedda för pumpstationer eller mindre reningsverk. Pumpanläggningen utformas efter kundens behov och levereras inställd och provkörd.

De mindre modellerna har i regel en tankmonterad pump. Aggregatet kan även utformas som hörnmodell eller vägghängd modul. Vid behov levereras aggregatet med förmonterat spolpaket.

Den enklaste modellen styrs med en flottörventil, övriga är tryckstyrda med hjälp av en nivåvakt som öppnar/stänger en mjukstängande magnetventil. För ett konstant utgående tryck oberoende av flödet levereras aggregaten med varvtalsstyrning.

Automatiken monteras på vridbart stativ eller levereras separat för väggmontage. Övervakning och larm för nivå och drift.

Produktbladen nedan visar exempel på utformning av Airgap.

Snabbfakta

Luftgap: AA eller AB

Kapcitet: 100-150 l/min

Tryck: 3,7, 5 alt 6-10 bar beroende på modell

Styrning: flottörventil, mjukstängande magnetventil, varvtalsstyrning

Tankvolym: 70-165 l

AGP100-1F-F

Enkelt snabbinstallerat, tryckstyrt pumpaggregat för brutet vatten med luftgap typ AB, enl. SS-EN 1717-2000. Kapacitet 100 l/min vid 3,7 bar.

AGP100-1F-F hörnutförande

Enkelt snabbinstallerat, tryckstyrt pumpaggregat för brutet vatten med luftgap typ AB enl. SS-EN 1717-2000.

Airgap AGP100/X-3FS

Kompakt pumpaggregat med en tankmonterad pump med luftkyld motor. Kapaciteten är 100 l/min x 6-9 bar beroende på modell.

Airgap AGP100/X-3FS PLC

Kompakt pumpaggregat med en tankmonterad pump. Kapacitet: 100 l/min x 6-10 bar, beroende på modell.

Airgap AGP100/10-3FS

Kompakt brutet vattensystem som med kapaciteten 100 l/min vid 10 bar ger utmärkt spolkraft.

Airgap AGP150/5-3FS

Kompakt tryckstyrt pumpaggregat med en tankmonterad pump. Kapaciteten är 150 l/min x 5 bar.

Ritningar, föreskrivningstexter m.m.

Ladda ner dokument här

Produktblad: Airgap AGP100-1F-F

Produktblad: Airgap AGP100C-1F-F

Produktblad: Airgap AGP100x-3FS