1992

Tillverkning av prefabricerade pumpstationer blir kärnverksamhet i Ettebro.

KVATAB grundas.