2014

Norvatek grundas genom att S:t Eriks verksamhet i Ettebro slås samman med KVATAB och ASB.