Expand side menu Expand top menu

Din bästa affärspartner inom VA-teknik

NORVATEK utvecklar, tillverkar, säljer och levererar prefabricerade pumpstationer och VA-tekniska lösningar på den nordiska marknaden. Vårt mål är att vara din bästa affärspartnern inom VA-teknik. Hur blir vi det?

Vår verksamhet vilar på tre fundament:

Norvatek

Kunskap innebär att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva, fungerande lösningar på specifika, ibland komplicerade, vatten- och avloppsproblem.

Norvatek

Erfarenhet hjälper oss att utifrån de behov och förutsättningar som gäller för ditt projekt, ta fram den bästa tekniska lösningen.

Norvatek

Eftersom NORVATEK kontrollerar hela produktionskedjan kan vi garantera kvaliteten på material och arbete. Det ger oss också förutsättningar för säkra och snabba leveranser.

NORVATEKs historia

NORVATEKs historia har djupa rötter i flera väletablerade företag. Så här har utvecklingen sett ut de senaste årtiondena:

1970-talet: Tillverkning av pumpstationer i Ettebro börjar.

1992: Tillverkning av prefabricerade pumpstationer blir kärnverksamhet i Ettebro. KVATAB grundas.

2005: Nordform grundas efter Segulah förvärv av Skanska Prefab Mark. KVATAB byter ägare.

2008: ASB i Mariestad startar sin verksamhet.

2009: S:t Eriks slås samman med Nordform.

2013: KVATAB och ASB förvärvas av S:t Eriks.

2014: Norvatek grundas genom att S:t Eriks verksamhet i Ettebro slås samman med KVATAB och ASB.

2014: SEB tillsammans med LK finans förvärvar Norvatek.

Kvalitets- och miljöpolicys

För att jobba engagerat och medvetet för framtiden har vi utformat ett kvalitets- och miljöprogram baserat på ISO9002/14001.

Tillvekninsenheten i Ettebro är anslutet till BBC vilket innebär att tillverkningen besiktas minst två gånger om året av representant från BBC.

Produktionsenheter

Ettebro

Största tillverknigsenheten. Tillverkning och försäljning av prefabricerade pumpstationer i betong. Yta: 4 150 m².

Mariestad

Design, montering och försäljning av elskåp. Yta: 800 m²

Göteborg

Huvudkontor. Tillverkning och försäljning av prefabricerade pumpstationer i trä, kompositplast och betong. Yta: 1 500 m²