Brutet vatten

Prefabricerade pumpanläggningar för brutet vatten enligt SS-EN1717 eller SS-EN1717-2000, kategori 5, med luftgap typ AA eller AB.

Brutet vatten klass 5 för större anläggningar

Brutet vatten klass 5 innebär att utgående vatten skiljs från ingående vatten med hjälp av ett luftgap.

Norvatek bygger och levererar större aggregat för brutet vatten i rostfri/syrafast plåt enligt SS-EN1717-2000. Dessa större aggregat är avsedda för industrier, större pumpstationer eller reningsverk och utformas helt enligt kundens behov.

Aggregaten levereras kompletta, inställda och fabrikstestade – färdiga att kopplas in och användas direkt.

För att dimensionerna ett aggregat behöver vi information om tryck, flöde och till vilken applikation aggregatet ska användas.

Varmt välkommen att höra av dig till oss, så tar vi fram en lösning som matchar kraven i ditt projekt.

Lär dig mer om återströmingsskydd

Brutet vatten kan beskrivas som ett lås mellan två vattensystem. Syftet är att säkra det rena vattnets kvalitet genom att förhindra återströmning av förorenat vatten.

Du vrider på kranen och ut kommer rent, friskt vatten som du kan dricka utan fara för din hälsa. Men det är inte bara du som vrider på kranen. Det gör också killarna vid spolbilen som gör rent på avloppsstationen, industrin som behöver vatten i sin tillverkningsprocess, bonden som ger korna vatten, grannen som vattnar gräsmattan och sköterskan som desinficerar utrustning på sjukhuset. I de senare fallen skulle det rena vattnet kunna komma i kontakt med vatten som förorenats.

Av den orsaken måste ledningssystem för dricksvatten byggas upp så att vatten som blivit förorenat inte kan strömma bakåt och hamna i din kran. För att förhindra återströmning installeras återströmningsskydd. Hur återströmningsskyddet ska se ut och fungera regleras av standarder och rekommendationer som tar hänsyn till hur stor risken är att vattnet förorenas och vad det i så fall kan förorenas av.

Återströmningskydd brutet vatten klass 5 är den högsta skyddsklassen.

Verksamheter där brutet vatten klass 5 är aktuellt:

  • Industri för t.ex. läkemedel och livsmedel
  • Sjukhus
  • Spolposter för tankbilar
  • Spolposter för rengöring av avloppsanläggning
  • Lantbruk
  • Restaurang
  • Markförlagd bevattning