Dricksvatten

dricksvatten

Dricksvatten

Dricksvatten i kranen är något vi tar för självklart idag. Åtminstone i vår del av världen. Med hjälp av pumpstationer kan vi transportera vattnet långa vägar och upp i höga byggnader. 

Det finns två typer av pumpstationer för dricksvatten. Råvattenpumpstationen tar in vatten från t.ex. en sjö och pumpar det vidare till ett reningsverk. Tryckstegringsstationen placeras mellan reningsverket och slutanvändaren om vattnet inte kan rinna vidare med hjälp av självfall. Idag ersätter tryckstegringsstationer många av de gamla vattentornen.

Dricksvatten räknas som livsmedel och av den anledningen är pumpstationer som hanterar dricksvatten skyddsklassade. 

Norvatek bygger båda typerna av pumpstationer och den höga kvalitet våra stationer håller garanterar ett säkert tillflöde av rent vatten till hushåll och industrier.

Pumpstationer för dricksvatten

TS Tryckstegringsstation

Användningsområden: Dricksvatten
Kapacitet: 1 – 1 200 l/s

Tryckstegringsstation TS används för att få fram dricksvatten till bostadsområden. Bra arbetsmiljö för driftspersonal.

Läs mer about TS Tryckstegringsstation

VM Råvattenpumpstation

Användningsområden: Råvatten
Kapacitet: 5 – 1 200 l/s

Används för vattenintag från t.ex. en sjö till dricksvattennätet. Kan även pumpa vatten från brunn till industri. Bra arbetsmiljö för driftspersonal.

Läs mer about VM Råvattenpumpstation