Utmaningar i VA-branschen öppnar möjligheter att växa

Fredrik Jonsson, ny VD för Nordiska VA-Teknik AB

Fredrik_VD

VA-branschen står inför stora utmaningar de närmaste åren. Infrastrukturen för vatten och avlopp behöver förnyas, anpassas och byggas ut för att möta de krav som klimatförändringar, hållbart miljöarbete och urbanisering ställer. Det känns både viktigt och spännande att vi är med på den resan, säger Fredrik Jonsson. 

Infrastrukturen inom VA kommer att förändras och utvecklas enormt de kommande åren, menar Fredrik Jonsson som tillträdde som VD för Nordiska VA-Teknik AB den 17:e januari i år. Nordiska VA-Teknik AB består idag av Norvatek, ASB, Emendo och ELVA – fyra företag som erbjuder den samlade kompetens som behövs i dagens VA-projekt.

Med ökande befolkning och urbanisering växer nya bostads- och industriområden upp i, eller nära tätorter runt om i landet. Det innebär att de kommunala VA-näten måste byggas ut. Ny teknik gör det möjligt att övervaka och styra VA-installationer digitalt, något som påverkar tillväxtmöjligheterna för ASB positivt. Eftersom det handlar om stora investeringar är det viktigt att de lösningar kommuner och andra VA-konsumenter väljer är ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Här ser jag stora möjligheter för Nordiska VA-Teknik att tryggt lotsa sina kunder till den bästa lösningen, säger Fredrik Jonsson.

En helt oberoende leverantör

Nordiska VA-Teknik är en känd aktör i branschen med många stora projekt för dagvatten, dricksvatten, avlopp och vattenrening bakom sig. Det som gör Nordiska VA-Teknik unikt är bredden. Om vi tittar på kompetenssidan håller vi i hela kedjan – från projektering, tillverkning och automation till driftsättning och renovering, förklarar Fredrik Jonsson. På produktsidan kan vi ta våra pumpstationer som exempel där Norvatek tillverkar pumpbrunnar i betong, plast och rostfritt. Att vi kan erbjuda alla alternativ, i kombination med olika pumpfabrikat, gör oss till en helt oberoende leverantör. Vi rekommenderar alltså den lösning som passar projektet, kunden och konsulten bäst.

Det finns ett stort behov av att modernisera äldre anläggningar så att de klarar dagens krav på prestanda och arbetsmiljö. Ombyggnation och renovering är därför en viktig del av Nordiska VA-Tekniks verksamhet. En annan sida som företaget kommer att utveckla är ELVAs och Emendos reningsstationer och tekniken runt dem.

Tillväxt för att möta nya utmaningar och behov

För att kunna möta utmaningarna och leva upp till vår devis att leverera produkter och projekt i mästarklass, måste Nordiska VA-Teknik fortsätta att växa organiskt och genom förvärv, säger Fredrik Jonsson. Eftersom jag är intresserad av tillväxtstrategiska frågor känns det som en sporrande uppgift. Med en stabil huvudägare i en Private Equity-fond inom SEB finns alla möjligheter för Nordiska VA-Teknik att bli en ledande aktör på den nordiska marknaden. 

Fredrik Jonsson har många års erfarenhet från byggvarubranschen, nu senast som divisionschef och vice VD för Paroc Group med ansvar för personal och produktion i dotterbolag i 15 länder. Som VD ser jag mig hellre som en ledare än chef, säger Fredrik Jonsson. Det innebär att jag måste vara öppen och lyhörd – mot mina medarbetare, mot branschen jag är verksam i och självklart mot våra kunder. Jag är övertygad om att det är vad som behövs för att Nordiska VA-Teknik ska ta nästa steg i en bransch som står inför en uppfordrande och spännande utveckling den närmaste framtiden.

FAKTA:

Historia: Nordiska VA-Teknik AB bildas när en enhet från S:t Erik, KVATAB och ASB går samman i ett bolag år 2014. Sedan dess har ytterligare bolag som Wåge, Emendo och ELVA Processautomation införlivats i koncernen.

Ägarstruktur: Nordiska VA-Teknik AB ägs av en Private Equity-fond inom SEB (ca 80 %) tillsammans med LK Finans (ca 10 %). Resterande delar ägs av ledningsfunktioner inom koncernen.

VD: Fredrik Jonsson, 54 år

Omsättning 2018: ca 385 miljoner kronor

Verksamhetsområde: Norden

Verksamhetsgrenar:
Norvatek – Pumpstationer med brunnar i betong, plast och rostfritt
ASB – Automation och elskåp
Emendo och ELVA – Reningsverk

KONTAKT:

Fredrik Jonsson
Direktnr: 031 - 98 86 50
Mejl: fredrik.jonsson@norvatek.se