Gässlösa, Borås

avloppsvatten

Gässlösa, Borås

Gässlösa fasad

Pumpsal

Pumpinstallation

Ventilation

Ställverk & frekvensarrum

Reservkraft

Pumplyft

Pumpstationen pumpar avloppsvatten från centrala Borås till det nya reningsverket Sobacken. Pumpstationen är en av de största i norra Europa.

Speciell utmaning/önskemål:
Stationens storlek: pumpstationen är dimensionerad för att klara extrema förhållanden och hantera stadens expansion.

Stora höjdskillnader med en statisk lyfthöjd på 25 meter.

En av norra Europas största pumpstationer tar hand om Borås

Sponsrat inlägg i Branchaktuellt

I Borås pågår bygget av både ett nytt kraftvärmeverk samt ett nytt avloppsreningsverk, Energi och Miljöcenter. Bland annat har stora tunga delar, som luftrörsvärmare och en matarvattentank lyfts på plats och massiva överföringsledningar läggs. Norvatek har levererat pumpar och rörinstallationer och ansvarar även för alla teknikinstallationer i vad som blir en av norra Europas största pumpstationer rent effektmässigt.

Det nya Energi och Miljöcentret på Sobacken i Borås är ett komplicerat och omfattande projekt innefattande ett kraftvärmeverk, ett avloppsreningsverk, en kontrollrumsbyggnad, ett minikraftverk och en pumpstation i Gässlösa samt mycket mer. Norvatek ansvarar, under beställaren Veidekke, för pumpstationen och samtliga teknikinstallationer och även allt som gäller rör, pumpinstallationer, ventiler och avancerad el. Ett extensivt arbete då hela Borås avlopp hanteras på Sobacken.

En av norra Europas största pumpstationer

Totalt består Norvateks leverans av sex stycken pumpar vilka, med sin effekt, gör att pumpstationen i Gässlösa är en av norra Europas största pumpstationer rent effektmässigt. Mycket energi går åt när 9 600 kubik vatten/timmen ska pumpas i cirka sex kilometer långa tryckledningar med en höjdskillnad på cirka 35 meter.
- Den nya pumpstationen i Gässlösa ligger bredvid det gamla reningsverket. På så sätt har beställaren kunnat utnyttjat det redan industriella området och planeringen, då vattnet rinner i princip på samma sätt, genom nya ledningar, från det gamla reningsverket till pumpstationen, berättar Lars Nordström från Norvatek.
- Kopplat till pumpstationen är två stycken jätteöverföringsledningar från Veidekke. De sträcker sig sex kilometer och ska ta hand om tryckspillvatten. Här ska det pumpas 9 600 kubik vatten i timmen, med en höjdskillnad på 35 meter.

Cirkulärt tänk

Projektet på Sobacken präglas av ett cirkulärt tänk. Det gäller alla byggen och installationer. Målet är att bland annat utnyttja energiströmmar mellan de olika produktionsenheterna. Norvateks arbete präglas också av ett cirkulärt tänk, bland annat med hjälp av en minikraftsstation. Veidekke har också levererat en minikraftstation där vi är delvis inblandade. En del av energin som cirkulerar när pumparna jobbar återvinns i minikraftverket när vattnet sedan rinner ner 35 meter till utsläppet i Viskan igen.

Tufft schema

Veidekke började med schaktarbeten för pumpstationen i november 2016 och Norvatek påbörjade sina installationsarbeten semestern i augusti 2017. Allt har hittills fortskridit enligt plan utan komplikationer. Våren 2018 representerade en viktig tidpunkt för Norvatek i projektet då det är då hela avloppssysytemet levererades till Sobacken.

- Tidsplanen är väldigt tuff. För att möta kraven har vi bland annat arbetat väldigt mycket med prefabricerade lösningar strukturerat med mycket planering. Det är också en tuff arbetsmiljö med väldigt mycket folk på en liten yta. Genom att arbeta med planering dag för dag och ett mycket bra samarbete med alla inblandade entreprenörer och beställare har vi lyckats med att hålla tidsplanen. ■

Hitta mer information