Expand side menu Expand top menu

Smarta apparatskåp styr pumpanläggningen

NORVATEK levererar provkörda pumpanläggningar färdiga att ta i drift. I samarbete med ASB – Apparatskåpsbyggarna – en av Sveriges ledande skåpbyggare för automation inom VA-sektorn – tar vi fram den automatiklösning som är lämplig för ditt VA-projekt. ASB ingår i NORVATEK-koncernen.

 

Varje projekt handläggs av erfaren personal och kan innefatta följande moment:

  • Projektering
  • Konstruktion och CAD-ritningar
  • Byggnation
  • Testning
  • Leverans och installation
  • Drifttagning
  • Dokumentation

Kundanpassade apparatskåp