Expand side menu Expand top menu

En pumpbrunn som är lätt att hålla ren

NORVATEKs pumpstationer har brunn i betong med en ingjuten TOP-botten i massiv betong.

En Top-botten är utformad så att pumparna hamnar mitt i brunnen. Pumpfötterna sitter på den snedställda voten. Konstruktionen ger en minimal frilagd bottenyta. Den rörelse pumpen skapar i vätskan gör att allt slam följer med när vätskan pumpas ut. Resultatet blir en pumpbrunn som är mycket lätt att hålla ren.

Fördelen med betong

  • Betong är en miljövänlig produkt med lång livslängd.
  • Det är enkelt att göra infästningar och ta upp nya genomföringar i betong.
  • Betong står emot tryck och yttre påverkan bra. I regel kan befintliga schaktmassor användas vid återfyllnad.
  • Tack vare betongens tyngd undviker man problem med uppflytningsrisk och behovet av extra bottenplattor.
  • Brunnarna levereras med invändig diameter på 1 200 – 3 000 mm beroende på behov.
  • Brunnarna är dimensionerade för ett djup på 10 – 12 meter.

Pumpbrunn med TOP-botten

Tack vare pumparnas placering är brunnen lätt att hålla ren.