Hygienvägg HV2008

Praktisk hygienvägg för pumpstationer

Hygienvägg typ HV2008 har allt som behövs för ett snabbt och standardiserat montage av hygienutrustning i pumpstationer, mindre reningsverk och liknande.

Väggen monteras med 4 stycken 6 mm skruvar och ansluts till kallvattennätet med flexibel omspunnen slang, Rp10.

Före värmaren skall ett smutsfilter monteras.