Information till våra kunder med anledning av Covid 19-virus

Till våra kunder

Som leverantör av VA-lösningar vill jag upplysa dig om att Norvatek och andra bolag i koncernen arbetar på som vanligt. Vi finns på plats med vår service såsom sälj, projektering, lager, inköp och produktion. Vi står redo att svara på frågor och tillgodose Dina behov av produkter och systemlösningar precis som vanligt. Vår leveransförmåga är fortsatt mycket god och vi har en god beredskap för att motverka eventuella störningar i leveranser.

Vår högsta prioritet är att säkerställa tryggheten för våra kunder och anställda och vi följer därför utvecklingen mycket noggrant. Vi har vidtagit de försiktighetsåtgärder som rekommenderats av Folkhälsomyndigheten och andra relevanta myndigheter och vi följer aktivt deras uppdateringar.

Vi finns även tillgängliga för digitala kundbesök och möten via Skype, Teams etc. för att ersätta ett fysiskt kundbesök eller möte med detta. Kontakta vår personal så ordnar vi gärna det.

Med omtanke om Er som kund och vår personal kommer vi kontinuerligt att fatta beslut om eventuella ytterligare åtgärder för att minimera risken för spridning och säkerställa leveranser till alla våra kunder.

Med vänlig hälsning,

Fredrik Jonsson
VD, Norvatek Invest