VM Råvattenpumpstation

Användningsområden: Råvatten
Kapacitet: 5 – 1 200 l/s

Används för vattenintag från t.ex. en sjö till dricksvattennätet. Kan även pumpa vatten från brunn till industri. Bra arbetsmiljö för driftspersonal.

TS Tryckstegringsstation

Användningsområden: Dricksvatten
Kapacitet: 1 – 1 200 l/s

Tryckstegringsstation TS används för att få fram dricksvatten till bostadsområden. Bra arbetsmiljö för driftspersonal.