VB Pumpstation

Användningsområden: Dag- och spillvatten
Kapacitet: 5 – 300 l/s

Används i första hand för att pumpa dagvatten. Kan även användas för spillvatten om pumpstationen inte kan ha överbyggnad. Bra arbetsmiljö för driftspersonal.

VM Pumpstation

Användningsområden: Spillvatten och dagvatten. 
Kapacitet: 5 – 300 l/s

Används vanligtvis för att pumpa större flöden avloppsvatten. Bra arbetsmiljö för driftspersonal.

VÖ Pumpstation

Användningsområden: Spill- och dagvatten
Kapacitet: 5 – 300 l/s

Används vanligtvis för att pumpa avloppsvatten i kommunal verksamhet. Bra arbetsmiljö för driftspersonal.

VP Pumpstation

Användningsområden: Dagvatten
Kapacitet: 5 – 400 l/s

Lämplig på platser där man snabbt behöver få undan stora mängder dagvatten som t.ex. vid broar eller vägbyggen. Bra arbetsmiljö för driftspersonal.