Kodammarna i Göteborg

avloppsvatten

Kodammarna i Göteborg

Ny pumpstation för spillvatten från östra delarna av centrala Göteborg. Spillvattnet pumpas vidare till Ryaverken.

Speciell utmaning: 
Förutom projektets storlek som helhet ligger utmaningen bl.a. i de stora dimensionerna på rören. Tryckledningar med en diameter på 710 eller 810 mm kommer att kräva stor skicklighet vid svetsjobben. 

Kodammarna - en utmaning i dimension

Kodammarnas pumpstation byggdes 1967 och är Göteborgs Stads största pumpstation. Den tar emot avloppsvatten från cirka 185 000 personer.

Nu har den 50 år gamla pumpstationen vid Kodammarna har gjort sitt och måste bytas ut. Det handlar bland annat om att säkerställa driftsäkerheten idag och för framtiden.

Eftersom den befintliga anläggningen inte kan stängas av - avloppsvattnet kan inte ledas om - måste den nya pumpstationen byggas bredvid den gamla.

Den nya stationen kommer att dimensioneras för framtidens Göteborg där stadens utveckling, miljö och hållbarhet ska prioriteras.

Det är dessutom ett projekt som ställer höga krav genom hela processen från prefabricering till färdigställande, och det ser vi fram emot att leverera, säger Martin Evertsson, projektledare för den nya pumpstationen.

Hitta mer information