Norvatek får nytt strategiskt uppdrag värt 50 MSEK

när Kodammarnas nya pumpstation ska byggas

kodammarna_pressrelease

Designritning av Kodammarnas nya pumpstation i Göteborg.

Norvatek, en av Nordens ledande producenter av prefabricerade pumpstationer för VA-tekniska lösningar, ska leverera VA-lösningar för 50 miljoner kronor till Göteborgs Stad när Kodammarnas nya pumpstation ska byggas. Affären är ytterligare ett strategiskt viktigt uppdrag i den företagsambition som bolaget arbetar mot. Uppdraget innebär bland annat att Norvatek behöver utöka sin organisation med ett tiotal personer.

– Vi har en tydlig plan för framtiden och uppdraget vi nu fått från Kretslopp och vatten i Göteborg med nybyggnation av Kodammarnas pumpstation bekräftar igen att vi är på rätt väg i vår strategi. För två år sedan genomförde vi ett liknande uppdrag för Borås Stad där vi var med och byggde stadens pumpstation. Vi är nu en given aktör för de stora uppdragen och vi har ett antal upphandlingar ute som vi ser fram emot. Det här uppdraget gör att vi kan fortsätta utveckla bolaget på det sätt som vi tror på och det kommer göra oss till en än mer attraktiv leverantör och arbetsgivare, säger Fredrik Jonsson, vd på Norvatek.

Kodammarnas pumpstation byggdes 1967 och är Göteborgs Stads största pumpstation som tar emot avloppsvatten från cirka 185 000 personer. Nu är pumpstationen förbrukad och en ny behöver byggas för att möjliggöra en fortsatt hög driftsäkerhet. Samtidigt möjliggör en nybyggnation förbättrad arbetsmiljö samt att anläggningen klimatsäkras och energieffektiviseras.

– Det här är synnerligen ett prestigeuppdrag för oss. Vi är ett göteborgsbolag och Kodammarnas pumpstation är en anläggning som vi under många år har velat vara med att bygga. Den nya stationen kommer att dimensioneras för framtidens Göteborg där stadens utveckling, miljö och hållbarhet ska prioriteras. Det är dessutom ett projekt som ställer höga krav genom hela processen från prefabricering till färdigställande, och det ser vi fram emot att leverera, säger Martin Evertsson, key account manager på Norvatek.

Kretslopp och vatten i Göteborg ser anläggningen som en strategisk viktig anläggning för Göteborgs utveckling där hållbarhet och miljö står i fokus.

– Kodammarnas nya pumpstation behöver byggas för att säkerställa driftsäkerheten idag och för framtiden. Samtidigt som stationen på sikt ska kunna bidra till minskad bräddning som ett steg i riktning mot att kunna bada i älven, säger Elisabet Athley, projektledare på Kretslopp och vatten.

Arbetet inleds i november 2020 och ska vara färdigställt i slutet av 2021.

OM NORVATEK

Norvatek Invest AB utvecklar, tillverkar, säljer och levererar bland annat prefabricerade pumpstationer och VA-tekniska lösningar på den nordiska marknaden.

2018 omsatte bolaget 385 miljoner svenska kronor med cirka 130 anställda.

Verksamhetsgrenar inom bolaget:

  • Norvatek – Pumpstationer med brunnar i betong, plast och rostfritt
  • ASB – Automation och elskåp
  • Emendo och ELVA – Renings- och vattenverk

KONTAKT:

Fredrik Jonsson, vd på Norvatek
Tel: +46 (0)70 320 27 40

Martin Evertsson, key account manager på Norvatek,
Tel: +46 (0)70 624 82 65

Anders Ekhammar, presskontakt på Norvatek
Tel: +46 (0)70 746 25 79
E-mail: anders.ekhammar@perspective.se