Norvateks funktion för vatten och avlopp

Pumpstationer som håller igång flödet

Vatten och avlopp är ett av de viktigaste kretsloppen som får samhället och din vardag att fungera. Norvateks pumpstationer finns på nyckelpositioner i infrastrukturen och ser till att vatten kommer fram till hushåll och industrier. Andra pumpstationer pumpar spillvatten, eller avloppsvatten som vi säger i dagligt tal, till reningsverken.

Vi kan säga att vi jobbar mot tyngdlagen. Där vatten inte kan rinna av sig själv använder vi pumpar för öka trycket och transportera det vidare. Fundera några sekunder på hur vardagen såg ut innan det fanns en infrastruktur för vatten och avlopp. Just det. En stor del av arbetet varje dag gick till att hämta friskt vatten eller göra sig av med förorenat.

På Norvatek tycker vi det är fantastiskt att arbeta med något som gör livet så mycket lättare för så många människor varje dag.

our_why

Vatten och avlopp på nya villkor

  • Urbanisering

    I takt med att städer växer och förtätas ökar trycket på befinliga VA-nät. Det medför bland annat att äldre, underdimensionerade VA-nät behöver uppgraderas och byggas ut. 

  • Mer regn

    Mer regn kräver större kapacitet på anläggningar som reglerar nivåer i vattendrag eller pumpar undan regnvatten för att förhindra översvämningar. 

  • Gamla system

    Många pumpstationer byggdes på 40- och 50-talet och är i stort behov av renovering eller utbyggnad – antingen för att höja kapaciteten eller för att förbättra arbetsmiljön.

Eftersom det handlar om stora investeringar är det viktigt att de lösningar kommuner och andra VA-konsumenter väljer är ekonomiskt och miljömässigt hållbara.

På Norvatek är vi inte bundna att utforma lösningar på ett visst sätt. Därför kan vi tryggt lotsa våra kunder till den bästa lösningen för varje projekt.

Vi skulle kunna säga att Norvatek tillverkar pumpstationer.
Men det skulle inte var hela sanningen.

Norvatek levererar en driftsäker helhetslösning på det VA-problem du behöver lösa

Det kräver brett, tekniskt kunnande och det har vi inom företaget
– hela vägen från projektering och konstruktion till tillverkning och montering.

Varje projekt är unikt. Vi måste förhålla oss till faktorer som vilka flöden som ska hanteras, avstånd och höjdskillnader, säkerhetsföreskrifter och önskemål om utformning av byggnaden. Kommuner kan ha utarbetat en standard som de vill följa. Konsulter kan ha rekommenderat vissa lösningar.
Därför har vi valt att vara flexibla och inte binda upp oss vid vissa lösningar, material eller leverantörer.

Koncernen ger dig många fördelar

Norvatek är en del av Uniwater - en av Nordens ledande koncerner inom VA-tekniska lösningar. Koncernen omsatte 2020 ca 600 MSEK och hade 200 anställda. Verksamhetsgrenar och dotterbolag inom koncernen är: Pumpstationer med brunnar i betong, glasfiber och rostfritt - Norvatek, Dala Kommunalteknik och Rostfria VA-System. Automation och elskåp - ASB. Avloppsrenings- och vattenverk - ELVA och Emendo. Produkter inom VA och VVS - IBECO.

Det här gör Norvatek till ett självklart val för stora projekt inom vatten och avlopp. Exempel på större uppdrag de senaste åren är norra Europas största pumpstation utanför Borås och Kodammarna i Göteborg.  Men vi jobbar lika gärna med mindre, lokala projekt som att t.ex. lösa problem med dagvatten vid ett industrispår. Att vi kan hålla en sådan bredd på uppdragen beror på följande faktorer:

Stabil grund

Norvatek har vuxit fram ur företag som varit verksamma i branschen sedan 70-talet. Det betyder att vi samlat på oss erfarenhet från 1000-tals projekt. Vi har bra koll på vad som fungerar i praktiken samtidigt som vi har tillräckligt på fötterna för att våga tänka i nya banor.

Av den anledningen väljer många av våra kunder att involvera oss redan på projekteringsstadiet

Samlad kompetens

De senaste åren har vårt koncernbolag, Uniwater (tidigare Norvatek Invest), knutit flera viktiga företag till sig. Det ger oss en oöverträffad bredd inom infrastruktur för VA. Vi har samarbeten inom varje led i hela kedjan.

Det betyder att du kan lämna över hela projektet till oss. Du har en kontaktperson – vi sköter och samordnar alla funktioner som behövs i projektet.

Stabil ekonomi

Företag kommer och går. Men du behöver inte oroa dig - risken att Norvatek försvinner från marknaden är minimal. Vi kommer att vara där nästa gång när du behöver våra kunskaper. 

Stabil ekonomi innebär också att vi hänger med och ligger långt fram när branschen utvecklas. Vi fastnar inte i gamla lösningar bara för att vi inte har råd eller tid att utbilda vår personal.

Strukturella fördelar

Genom att samarbeta med våra syskonbolag blir tillverkningen mer hållbar. Vi får synergieffekter i produktion och inköp som hjälper oss att minska miljöpåverkan samtidigt som vi kan erbjuda ekonomisk försvarbara lösningar.

En annan fördel är att vår personal kan fokusera på ett tydligt arbetsområde. Då kan de vara uppdaterade, ha god överblick och få tid att jobba med nya idéer.

Norvatek i årtal

1970-talet

Tillverkning av pumpstationer i Ettebro börjar.

1992

Tillverkning av prefabricerade pumpstationer blir kärnverksamhet i Ettebro.

KVATAB grundas.

2005

Nordform grundas efter Segulahs förvärv av Skanska Prefab Mark.

KVATAB byter ägare.

2008

ASB i Mariestad startar sin verksamhet.

2013

KVATAB och ASB förvärvas av S:t Eriks.

2014

Norvatek grundas genom att S:t Eriks verksamhet i Ettebro slås samman med KVATAB och ASB.

 

2014

SEB tillsammans med LK finans förvärvar Norvatek.

2016

Norvatek förvärvar Wåge i Töreboda, tillverkare av pumpstationer i glasfiber sedan 1967.

Detta jobbar vi med just nu

VA-branschen står inför stora utmaningar de närmaste åren. Norvateks ambition är att växa för att kunna var med på den resan. Just nu jobbar vi på ett antal punkter:

Smart produktion

Vi satsar hårt på att effektivisera och optimera för att ha en så hållbar produktion som möjligt. Genom att jobba mot vissa standarder och ha en smart komponenttillverkning jobbar vi för att minska vårt klimatavtryck.

Fler medarbetare

Vi utökar personalstyrkan. Dels för att öka produktionsvolymen, dels för att kunna erbjuda våra produkter i större geografiskt område. Norge är en ny marknad där vi gärna vill vara med.  

Vi växer!

Förutom att växa organiskt är vi också öppna för möjligheten att förvärva företag. Under de senaste åren har vi också knutit flera nya företag till vårt nätverk. Det gör oss bättre rustade att ta ett helhetsgrepp på våra kunders problem.