Expand side menu Expand top menu
Betäckningar

Betäckningar

NORVATEKs teleskopbetäckning för brandpostbrunnar justeras steglöst genom att ramen lyfts och underpackning sker mot ramens fläns. Betäckningens ram följer rörelser i gatans ytlager. Teleskopbetäckningen passar därför utmärkt för ombyggnad av befintlig brandpostbrunn vid höjning av gatunivån eller påläggning av ny slitbana.

Sadelringen är anpassad till förekommande brandpostbrunnar Ø 500 av betong.

Betäckningen (exkl. sadelring) ingår som standard för NORVATEKs brandpostbrunnar anpassade till WAVINs teleskoprör 425. Testad enl. svenska normer av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Borås.

Teleskophöjd

  • min. 150 mm
  • max. 260 mm

Material

Gråjärn

Betäckning i gjutjärn

Betäckning i gjutjärn