Expand side menu Expand top menu
Brandposter

Brandposter

NORVATEKs brandpost BP med stigarrör ø 100  har flänsar, utloppskoppling och bultförband i rostfritt stål SS2333. Ventilen är mjuktätad med genomlopp DN100. Den manuella tömningsventilen är placerad lågt för att minska frysrisken.

Brandpostens brunnar har botten av rostfritt stål, stigarrör och teleskåprör av Wavin samt NORVATEKs teleskopiska betäckning med rektangulär lucka. Brunnarna är försedda med dräneringsanslutning (ø 110 mm). Anslutningen för inkommande ledning är ø 110 mm, PE slät ände.

NORVATEKs brandpost finns med tre olika kopplingar:

  • typ A är gängad
  • typ B är av klomodell
  • typ C är en automatisk.

Typ A och B levereras med trycksäkert lock.

Brandpost inifrån

Brandpost genomskärning

Ritningar, föreskrivningstexter m.m.

Ladda ner dokument här

Produktblad: Brandposter