Expand side menu Expand top menu
Körbar pumpbrunn utan överbyggnad

Körbar pumpbrunn

Lämplig installation på t.ex. en lastterminal. En infälld gjutjärns­betäckning monteras in i brunnens översta ring.

Körbar pumpbrunn

Körbar pumpbrunn - genomskärning