Expand side menu Expand top menu
Norgap

NorGap Standard – brutet vatten för pumpstationer och reningsverk

NorGap Standard är prefabricerade pumpanläggningar för brutet vatten enligt SS-EN1717, kategori 5, med luftgap typ AA eller AB.

NorGap A100-A150 är avsedda för pumpstationer eller mindre reningsverk. Dessa standardiserade aggregat har en tankmonterad pump och finns i modeller för placering utmed vägg eller i ett hörn. Aggregaten levereras färdigmonterade och testkörda. Längst ned på sidan finns databladen på dessa.

Automatikskåpet monteras på aggregatet och behöver enbart anslutas med matning via säkerhetsbrytare.

Uppfyller inte våra standardiserade aggregat (datablad längst ned på sidan) de krav du har för brutet vattensystem kan du se exempel på våra större aggregat under fliken NorGap – Special.

Snabbfakta

NorGap A100/P-3F-S

Detta aggregat lämpar sig för pumpstationer eller små reningsverk. Klarar att driva ett spolmunstycke eller en spoldysa i pumpsump.

NorGap A100C/P-3F-S

Hörnmodell med justerbara avlastningsfötter. Detta aggregat lämpar sig för pumpstationer eller små reningsverk. Klarar att driva ett spolmunstycke eller en spoldysa i pumpsump.

NorGap A150/FRQ-3F-SK

Detta aggregat lämpar sig för större pumpstationer eller reningsverk. Klarar att driva flera spolmunstycken eller flera spoldysor i pumpsump.

NorGap A150C/FRQ-3F-SK

Hörnmodell med justerbara avlastningsfötter. Detta aggregat lämpar sig för större pumpstationer eller reningsverk. Klarar att driva flera spolmunstycken eller flera spoldysor i pumpsump.

Ritningar, föreskrivningstexter m.m.

Ladda ner dokument här

Produktblad: NorGap A100/P-3F-S

Produktblad: NorGap A100C/P-3F-S

Produktblad: NorGap A150/FRQ-3F-SK

Produktblad: NorGap A150C/FRQ-3F-SK

Produktblad: Norgap broschyr