Expand side menu Expand top menu
Norgap

NorGap Special – för industrier och större reningsverk

Prefabricerade pumpanläggningar för brutet vatten enligt SS-EN1717 eller SS-EN1717-2000, kategori 5, med luftgap typ AA eller AB.

NorGap – Special är prefabricerade pumpanläggningar för att pumpa och samtidigt skydda rent vatten. Avsedda för industrier eller större reningsverk.

Pumpanläggningen utformas efter kundens behov. De större modellerna har en eller två pumpar. Pumpen kan vara tankmonterad eller ha en fristående tank. Aggregaten styrs med motordriven varvtalsstyrning för ett konstant utgående tryck oberoende av flödet. Nivån i tanken regleras med en nivåvakt som öppnar/stänger en mjukstängande magnetventil

Automatiken monteras på vridbart stativ, på aggregatet eller levereras separat för väggmontage. Övervakning och larm för nivå och drift.

Aggregaten levereras inställda och provkörda.

Varmt välkommen att höra av dig till oss, så skapar vi en lösning för de krav/önskemål som du har.

NGP420-2-3FS-E-1000

NGP420-3FS-E-500

NGP780-2-3FS-E-1850