Expand side menu Expand top menu

NOWA Botten

Nowa botten är framtagen av Norvateks utvecklingsavdelning för att förenkla vardagen för servicepersonalen samt för att minimera driftstörningar.

Den självrensande Nowa botten har utprovade optimala hydrauliska egenskaper tack vare avsaknad av kanter, nivåskillnader som skapar en minimal bottenarea och en ren botten utan infästningar för kopplingsfötterna. Nowa botten går att få i olika dimensioner och utförande.

I Nowa botten monteras Norvateks kopplingsfötter, Nowa kopplingsfötter. Kopplingsfötterna är anpassade till Xylem/Flygts pumpar, för andra pumpfabrikat används en adapter till Xylem/Flygt som pumpleverantörerna har i sitt sortiment.

För mer information se databladet längst ned på sidan.

100-fot

Nowabotten

Ritningar, föreskrivningstexter m.m.

Ladda ner dokument här

Produktblad:: NOWA botten