Expand side menu Expand top menu
Pumpbrunn med överbyggnad

Ombyggnad & renovering av pumpstationer

NORVATEK bygger om och renoverar äldre pumpanläggningar så att de motsvarar dagens krav på arbetsmiljö och driftsprestanda.

Vi hjälper till med allt från råd och förslagsritningar till kompletta renoveringar. Ibland kan en mindre justering räcka, ibland byggs hela pumpanläggningen om till en modern enhet med en överbyggnad och nya styrskåp som ger möjlighet till kommunikation med överordnat system.

Före renovering

De gamla pumparna, den stora hydroforen och rörsystemt hade gjort sitt och behövde bytas ut.

Efter renovering

Pumpar och rör efter bytet. Systemet förbereddes för en framtida fjärde pump.

Nytt apparatskåp

Den nya automatiken