Expand side menu Expand top menu
Pumpbrunn med överbyggnad

Pumpbrunn med överbyggnad

Komplett pumpstation med valfri överbyggnad. Pumpbrunn med valfri överbyggnad utrustas enligt kundens önskemål med pumpar, lyft­anordning, styrning och övervakning.

Anläggningen har antingen dränkta pumpar eller torrt uppställda pumpar med sidoplacerad sump. Ventiler placeras i överbyggnaden.

Rörinredningen i rostfritt stål är tillverkad av licensierade svetsare. I el- och automatikutrustningen ingår dokumenterad driftsättning. Stationen är också CE-märkt enligt maskin-, LVD-, samt EMC-direktiven.

Montering

NORVATEKs pumpstationer levereras och monteras alltid av vår egen personal. Vi tar ansvar för igångkörning och stämmer av att elautomatik och övriga funktioner fungerar som avsett.

 

Överbyggnad

Träöverbyggnad: stabilt huset med en rejäl trästomme på 120 mm. Bra isoleringsnivå.
Insidans väggar är klädda med en plastbehandlad plywoodskiva som klarar fuktig miljö mycket bra. Skivan är dessutom mycket stark och klarar infästning av utrustning utan problem.

Standardfasaden är en lockfasad med 22 mm tryckimpregnerade panelbrädor. Husen kan levereras med fasaden målad i valfri kulör.

Betong: Ett stabilt pumphus som praktiskt taget är underhållsfritt. Fasadytorna kan fås med frilagd, borstad, eller kläs med olika material. Oftast gjuts fasaden mot en matris så att den liknar en träfasad men det går också att gjuta mot andra typer av matriser för att efterlikna andra strukturer i fasaden t.ex. sjösten.

Taket i betong gjuts mot en matris så att den liknar tegelpannor eller TRP plåt och läggs som valmat tak eller sadeltak.

Interiören håller samma standard som övriga överbygg­nader.

Underhållsfri plastfasad: Panel med tillbehör är tillverkade av en komposit av glasfiberburen polyester med ett ytskydd av gelcoat. Panelen är 3 mm tjock, helt formstabilt och mycket slagtålig.

Byggnaden har en 120 mm trästomme med glespanel. Panelen monteras på stommen med syrafasta skruv. Som standard finns panelen i följande kulörer: faluröd, ljusgrå och grön. Andra kulörer enligt överenskommelse.

Bottenplatta

Husen står på en rejäl bottenplatta av betong. Plattan har ingjutna pumpluckor med underliggande kvarngaller.

Fördelen med betonggolv jämfört med plast är att det är stabilt och inga ljud/vibrationer fortplantar sig i golvet. En annan fördel är att det är enkelt att göra stabila infästningar m.m. i golvet.

Som standard ytbehandlas golvet med en epoxifärg. Mot en mindre extrakostnad klinkrar vi golven. Klinker klarar sig under hela stationens livslängd och ger en yta som är snygg, halkfri och lätt att hålla ren.

Exempel på kundanpassad överbyggnad

Exempel på kundanpassad överbyggnad

Exempel på kundanpassad överbyggnad

Pumpstation med tillhörande WC och RWC för allmänheten. Fasaden är klädd i Ölandssten

Exempel på kundanpassad överbyggnad

Pumpstation kombinerad med offentlig handikapptoalett, utslagsback och vattenpåfyllning till camping.

Exempel på kundanpassad överbyggnad

Exempel på kundanpassad överbyggnad

Pumpbrunn med träöverbyggnad

Pumpbrunn med träöverbyggnad

Ritningar, föreskrivningstexter m.m.

Ladda ner dokument här

Broschyr: Pumpstation PS20

Informationsblad: Underhållsfri fasad

Förslagstext: Pumpstation PS20