Expand side menu Expand top menu

Storm Water Station

Klimatförändringar med ökade regnmängder innebär nya utmaningar för dagvattenhanteringen. För att undvika problem med översvämningar och skador på byggnader och vägar kan stora volymer vatten behöva samlas upp för att slussas vidare i hanterbara flöden.

Storm Water Station är en större prefabricerad pumpstationsanläggning som bygger på moduler. Anläggningen byggs upp av bl.a. pumpstationer, fördelningskammare och avskiljare.

 

Storm Water Station