Expand side menu Expand top menu

Kontroll och säkerhet med VATTENMACKEN

Livsmedelsverkets skärpta föreskrifter för skydd av dricksvatten innebär bland annat att obehöriga inte ska kunna komma åt vatten från det kommunala ledningssystemet via exempelvis en brandpost. Föreskrifterna har framför allt kommit till för att säkra vattenkvaliteten men samtidigt öppnas möjligheten för kommuner att få ersättning för de vattenuttag som entreprenörer, spolbilar och andra har behov av.

VATTENMACKEN gör det möjligt att hämta vatten på ett enkelt, säkert och kontrollerbart sätt.

Styrsystemet hanterar access, styrning och loggning av vattenuttagen och vidarebefordrar informationen till ert befintliga system.

VATTENMACKENs utseende kan skräddarsys efter de aktuella behoven. Det går också att installera VATTENMACKEN i en befintlig byggnad.

Installation

Vi levererar VATTENMACKEN installerad och klar för drift. Det enda du som köpare står för är indragning av el och tillkommande vatten.

Styrsystemet

KZ Automatik med nyckel

Ett elektroniskt kontrollskåp identifierar användaren och mjukstartar/stoppar vattenleveransen. Det elektroniska kontrollskåpet är utrustat med ett ellås som bara öppnar om rätt nyckel stoppas in i den utvändigt monterade nyckelläsaren. Kommunens kunder som tankar i detta system får egna inloggningsuppgifter och kan enkelt se hur mycket deras egna användare tankat online.

Efter avslutad tankning sänds uppgifter om mängd, pris och klockslag till kontrollprogrammet som sedan exporterar dessa värden till kommunens debiteringssystem för vattenmätare. Helt integrerat med ert befintliga system!

Vi skräddarsyr din VATTENMACK

Prestanda: välj fyllningskapacitet och volym på bufferttanken.

Byggnad: levereras komplett med överbyggnad. Välj fasad, takbeläggning och takvinkel så att byggnaden passar väl in i omgivningen. Det går också att installera VATTENMACKEN i en befintlig byggnad. Läs mer om våra överbyggnader här >>

Vattenmacken

Nu kan alla tanka vatten enkelt, säkert och kontrollerbart.

VATTENMACK klass 5

Pumpanläggning för brutet vatten enligt SS-EN1717, kategori 5, med luftgap typ AA eller AB.

VATTENMACK klass 4

Pumpanläggning för brutet vatten kategori 4.

Ritningar, föreskrivningstexter m.m.

Ladda ner dokument här

Produktblad: Vattenmacken