Expand side menu Expand top menu

Ventil- & mätbrunnar

En ventil- eller mätbrunn Installeras för att reglera trycket eller mäta flödet på en viss sträcka. Via en inspektionslucka kommer man enkelt åt att läsa av flödes­mätare och kontrollera ventiler.

Ventilbrunn

Ventilbrunn

Ventilbrunn - genomskärning

Pumpbrunn med ventilbrunn