Projekt

Alla
  • Alla
  • Dagvatten
  • Dricksvatten
  • Entreprenad
  • Spillvatten

VM Pumpstation, Berga

VM Pumpstation för hantering av spillvatten

Kapacitet: 2 st pumpar
Flöde:  35 l/s

Läs mer

VM Pumpstation på Trossö i Karlskrona

VM Pumpstation för hantering av spillvatten

Kapacitet: 3 st pumpar
Flöde:  80 l/s

Läs mer

Gässlösa Pumpstation i Borås

Pumpstationen i Gässlösa pumpar spillvatten från centrala Borås och är en av norra Europas största.

Kapcitet: 6 st pumpar
Flöde: max 9 600 m³/h

Läs mer

Kodammarna

Ny pumpstation för Göteborgs östra delar.

Kapacitet: 8 st driftspumpar + 4 st bräddpumpar
Flöde: max 10 000 l/s

Läs mer

Pumpstation avhjälper översvämning

Pumpstationer höjer dagvattennivån för att förhindra översvämning vid högvatten i Lagan. 

Kapacitet: 1 pump per station
Flöde:  upp till 475 l/s

Läs mer

Dagvattenhantering i Trelleborgs hamn

Storm Water Station för hantering av dagvatten från halva Trelleborg. 

Kapacitet: 8 st pumpar
Flöde:  upp till 4 400 l/s

Läs mer

Saltvik

Utbyggnad av vatten och avlopp till Saltvik i Oskarshamn.

Kapacitet: 2 st pumpar
Flöde: 5 l/s

Läs mer

Kardonbanan i Norrköping

Pumpstation för dagvatten vid industrispår.

Kapacitet: 2 st pumpar 
Flöde: 182 l/s 

Läs mer

Tryckstegringsstation Örtofta

Tryckstegringsstation säkrar tillgången på dricksvatten i Eslövs kommun.

Flöde: 5 l/s resp 25 l/s 

Läs mer