Expand side menu Expand top menu

Pumpstation i Lerum

Nu pumpas Lerums avloppsvatten till Ryaverket med hjälp av en pumpstation från NORVATEK (dåvarande KVATAB). NORVATEK kom in i andra etappen av jobbet och stod för att bygga själva pumphuset. Pumparna kommer från Flygt/Xylem.

Bygget påbörjades i oktober 2011 och var klart i slutet på april 2012. Trots att den första etappen var försenad hann man gjuta grunden innan vintern kom.

Specifikationer

Pumpstationen är utrustad med fyra pumpar; två pumpar för normalflöden om 135 liter per sekund och två större pumpar för höga flöden om 500 liter per sekund och pump. De mindre pumparna har mjukstart/mjukstopp och de större pumparna frekvensstyrs. Skulle det bli något fel på strömförsörjningen finns en UPS-anläggning. Tack vare UPS:en kan pumpstationen fortsätta drivas av en oberoende strömkälla.

Pumpstationsbyggnaden innehåller förutom ventilationsrum, reservkraftsaggregat och övervakning även omklädningsrum, matsal och kontor.

Lerums pumpstation - Norvatek

Pumpstationen i Lerum

Lerums pumpstation - Norvatek

De fyra pumparna

Lerums pumpstation - Norvatek

Pumpar med kapacitet

De två större pumparna för höga flöden om 500 liter per sekund och pump.

Lerums pumpstation - Norvatek

Arbetsstyrkan