Renovering av pumpstationer

Många pumpstationer runt om i landet börjar bli gamla och eftersatta. Eftersom trycket på VA-nätet ökar är det oerhört viktigt att inventera vilka stationer som behöver renoveras och uppgraderas. En pumpstation som slutar fungera ger problem i hela VA-kedjan.

Inför renovering av en pumpstation bör man se till helheten – inte bara pumparna. Man bör t.ex. kontrollera om man behöver:

  • byta eller uppgradera pumparna,
  • byta ut rörinredning,
  • byta sump,
  • bygga en överbyggnad och
  • modernisera styrning och övervakning av stationen.

En pumpstation håller länge men till sist behöver den bytas ut eller uppgraderas till dagens krav. Vi har kompetens och erfarenhet att göra en saklig bedömning i samråd med våra kunder. Ni känner till de förutsättningar som pumpstationen ska klara av, med vår erfarenhet kan vi bedöma hur vi på ett berättigat sätt gör det möjligt.

Tillsammans skapar vi en hållbar framtid antingen genom renovering av pumpstationen eller genom att bygga en ny.