Pumpstation i Saltvik

Dagvatten

Pumpstation i Saltvik

Projektbeskrivning

Utbyggnad av vatten och avlopp till Saltvik i Oskarshamn. 

Produktbeskrivning

VP2 ø 1200. I jobbet ingick VP2, VÖ2 samt en kombinerad VÖ/TS station. VP2 ø 1200

Antal pumpar: 2 (VP2) 

Flöden: 5 l/s - krav för hela stationen. Hanteras av 1 pump.

När - var - beställare

När: Våren 2019

Var: Oskarshamn 

Beställare: Oskarshamn Kommun

Hitta mer information