TS Tryckstegringsstation

dricksvatten

TS Tryckstegringsstation

TS Tryckstegringsstation är utformad för aktuella krav på flöde och tryckstegring enligt VAV P57. Stationen är CE-märkt enligt maskindirektivet.

Pumpstationen levereras komplett och klar att köra igång. I de fall vi levererar el- och automatikutrustning ingår dokumenterad driftsättning.

TS Tryckstegringsstation - valmöjligheter

Kapacitet
Flöde1 - 1 200 l/s

Överbyggnad - material och dimensioner

BETONG: b x l (mm) TRÄ: b x l (mm)
Invändigt/UtvändigtInvändigt/Utvändigt
2500 x 2500 / 3020 x 30202242 x 2242 / 2500 x 2500
2500 x 3000 / 3020 x 35202242 x 2742 / 2500 x 3000
2500 x 3500 / 3020 x 40202242 x 3242 / 2500 x 3500
3000 x 3000 / 3520 x 35202742 x 2742 / 3000 x 3000
3000 x 3500 / 3520 x 40202742 x 3242 / 3000 x 3500
3000 x 5000 / 3520 x 55222742 x 4742 / 3000 x 5000
3000 x 7500 / 3520 x 80202742 x 7242 / 3000 x 7500
3500 x 3500 / 4020 x 40203242 x 3242 / 3500 x 3500

Pumpar - placering

TORRT UPPSTÄLLDA DRÄNKTA
X

Ventiler - placering

MASKINRUM ÖVERBYGGNAD VENTILBRUNN PUMPSUMP
X

Rörinredning - material

ROSTFRITT / ROSTFRITT SYRAFAST
X

Tryckstegringsstationen höjer trycket i en dricksvattenledning när trycket från vattentornet inte räcker till för att få fram vatten med rätt tryck till slutanvändaren. Situationen kan uppstå om ett bostadsområde ligger långt ifrån vattentornet eller högt i förhållande till dricksvattenledningen.

Tryckstegring kan också behövas för byggnader som är väldigt höga, t.ex. en modern bostadsskrapa eller ett hotell.

I de flesta tryckstegringsstationer placeras pumparna i marknivå in line d.v.s. mellan ingående och utgående vattenledning. TS Tryckstegringsstation kan också byggas med lågreservoar. Det innebär att dricksvattnet som pumpas vidare inte kommer direkt ifrån vattenledningen utan från ett vattenmagasin i anslutning till tryckstegringsstationen.

Förutom att öka trycket i dricksvattenledningar kan TS Tryckstegringsstation användas för bevattning, fjärrvärme och brandvatten.

Skyddsklassad för att säkra dricksvattnet

Dricksvatten räknas som livsmedel. Det ställer höga krav på säkerheten i våra tryckstegringsstationer. Norvateks överbyggnader kan byggas enligt skyddsklass 2 med säkerhetsdörrar i skyddsklass 3, den högsta skyddsklassen.

Säkerhet handlar också om att bygga så att servicepersonalen får en bra arbetsmiljö.

En tryckstegringsstation som smälter in

Som för alla våra pumpstationer kan du välja mellan olika material till fasaden och påverka utformningen av byggnaden så att den passar in i den omgivande miljön.

Projekt TS Tryckstegringsstation

Tryckstegringsstation Örtofta

Tryckstegringsstation säkrar tillgången på dricksvatten i Eslövs kommun.

Flöde: 5 l/s resp 25 l/s 

Läs mer

Hitta en säljare nära dig

Boka ett besök / Kontakta mig

Är du nyfiken på hur en pumpstation fungerar? Låt oss komma och visa!

Kontaktformulär