Expand side menu Expand top menu

Kundanpassade lösningar med valmöjligheter

Eftersom NORVATEK hanterar hela kedjan från design och konstruktion till produktion kan vi anpassa våra pumpstationer på i stort sett alla punkter. Anpassningen kan gälla både funktion och utseende.

Exempel på funktioner som kundanpassas:

  • Volymkapacitet – pumpens kapacitet
  • Automatisering – i vilken grad pumpstationen automatiseras och övervakas
  • Ventilation och luktbehandling – olika sätt att ventilera och/eller bekämpa eventuell dålig lukt i pumphus och sump
  • Hus- och sumpstorlek – lämplig storlek på pumpbrunn och pumphus
  • Överbyggnad – pumphusets utseende så att det passar in i omgivningen. Speciella behov när det gäller inredningen.