VM Pumpstation i Karlskrona

avloppsvatten

VM Pumpstation i Karlskrona

Pumpstationen står i nära anslutning till den nybyggda idrottshallen Brinova Arena på Trossö i Karlskrona, vilket gjorde att utseendet var väldigt viktigt. Stationen kläddes i svart plåt.

Speciell utmaning/önskemål:
Pumprum i en modul och sumpar i en egen delad modul. Sumparna jobbar tillsammans men kan vid behov stängas av med en slusslucka.

Hitta mer information