VM Pumpstation i Karlskrona

avloppsvatten

VM Pumpstation i Karlskrona

Projektbeskrivning

Pumpstationen står i nära anslutning till den nybyggda idrottshallen Brinova Arena på Trossö i Karlskrona, vilket gjorde att utseendet var väldigt viktigt. Stationen kläddes i svart plåt.

Speciell utmaning/önskemål:
Pumprum i en modul och sumpar i en egen delad modul. Sumparna jobbar tillsammans men kan vid behov stängas av med en slusslucka.

Produktbeskrivning

1 st VM3-station 

Antal pumpar: 3 

Flöden: 80 l/s - krav för hela stationen. Hanteras av 1 pump.

När - var - beställare

När: 2018

Var: Karlskrona

Beställare: Karlskrona kommun

Hitta mer information