VÖ Avloppspumpstation

Norvatek pumpstation är underhållsfri med god arbetsmiljö

Norvatek VÖ-station används för automatisk pumpning av spill- och dagvatten, med dränkta pumpar, där nivåförhållandena förhindrar fortsatt transport med självfall.

Stationerna är utformade efter krav och rekommendationer enligt VAV P47 och VAV 90.

Rörinredningen i rostfritt stål alt PE.

I el- och automatikutrustningen ingår dokumenterad driftsättning.

Stationen är också CE-märkt enligt maskin-, LVD-, samt EMC-direktiven

Norvatek VÖ-station är en genomtänkt och kostnadseffektiv pumpstation med överbyggnad för spillvatten med pumpar i pumpsump och ventiler i överbyggnaden. Enklare service och provtagning kan genomföras i överbyggnad och vid service på pumpar kan vårt inbyggda telfersystem användas.

Tekniska fakta

Typ VÖ 2 - 2 står för antal pumpar

För flöden mellan ~5 – 300 l/s

Sump utförs med:

  • betongringar ø 1 600, ø 2 000, ø 2 500, ø 3 000
    eller modul 3 000 x 5 000
  • GAP ø 1 600, ø 2 000, ø 2 500, ø 3 000
  • betong med ingjuten GAP ø 1 600, ø 2 000, ø 2 500, ø 3 000
  • RF ø 1 600, ø 1900, ø 2 500, ø 3 000

Överbyggnaden kan tillverkas i betong, trä eller GAP i mängder med utföranden

VÖ har pumparna dränkta

VÖ har ventilerna i överbyggnaden

3d_app_landskap

Se VÖ Avloppsstation i 3D-miljö!

Ladda ner appen och följ vattnets väg från källa till användare och tillbaka. Vägen går via intag, tryckstegrings- och pumpstationer, reningsverk, dagvatten- och avloppsstationer. Ta en titt inuti byggnaderna och zooma in både över och under mark!

Vill du prata med en projektledare?

Här hittar du kontaktuppgifter till projektledare och säljare i din region.