Pumpstation avhjälper översvämning

Pumpstationer höjer dagvattennivån för att förhindra översvämning vid högvatten i Lagan. 

Kapacitet: 1 pump per station
Flöde:  upp till 475 l/s

Dagvattenhantering i Trelleborgs hamn

Storm Water Station för hantering av dagvatten från halva Trelleborg. 

Kapacitet: 8 st pumpar
Flöde:  upp till 4 400 l/s

Saltvik

Utbyggnad av vatten och avlopp till Saltvik i Oskarshamn.

Kapacitet: 2 st pumpar
Flöde: 5 l/s

Kardonbanan i Norrköping

Pumpstation för dagvatten vid industrispår.

Kapacitet: 2 st pumpar 
Flöde: 182 l/s