Tryckstegringsstation i Örtofta

dricksvatten

Tryckstegringsstation i Örtofta

Tryckstegring i den nya tryckstegringsstation ska säkerställa tillgången på dricksvatten i Eslövs kommun. 

Speciell utmaning/önskemål:
Tryckstegringsstationen har 2 utgångar - en mot Örtofta och en mot Eslöv.

Kommunens dricksvatten ska säkras

Artikel i Skånska Dagbladet 29 augusti 2018

Efter att den nya tryckstegringsstationen invigts minskar risken att dricksvattnet i Eslövs kommun kommer att ta slut.

En vattenballong kastas på den vita järndörren som leder in till tryckstegrigsstationen. Den har därmed invigts. Projektingenjören och ledaren Ole Djurslev håller ett kort tal där han uttrycker både stolthet och tacksamhet.

– Det här är en stor dag, det har varit en lång resa där många kompetenser har samarbetat fram det här resultatet, säger Ole Djurslev.

Den nya stationen är lokaliserad nära kraftringen i Örtofta. Där har de som varit delaktiga i projektet samlats idag för att fira slutresultatet med varandra över en kopp kaffe och korv med bröd. Genomförandefasen har tagit ett år, det har tänkts efter, grävts och byggts. Det är många olika parter som har varit inblandade i genomförandet av projektet så som totalentrepenören AF bygg syd, WSP, Norvatek, Lastmaskiner och Siemens.

– Det är kul att stå här idag, säger VA Syds dricksvattenchef Joel Olthed. Han tillträdde i april i år och därmed varit delaktig i slutfasen av projektet.

En del Eslövsbor minns nog när dricksvattnet tog slut i början på förra året när en anläggning blivit kraftigt översvämmad. Något som inte längre riskerar att ske då Eslöv nu får vatten från två håll.

– Därmed blir vattenförsörjningen mindre sårbar vid till exempel eventuella vattenläckor, säger Joel Olthed.
– Människor i dagens samhälle tar dricksvatten för givet medan det är väldigt mycket arbete bakom, säger han.
– Det är viktigt att människor blir medvetna om det.

Petra Larsson är en av driftteknikerna på VA Syd och arbetat med att utforma tryckstegringsstationen. Hon håller i en rundtur inne på stationen där det inte får fotas då det är ett civilt skyddsobjekt. Den består av två våningar, där stora, tjocka, långa rör som sammanfogas av blåfärgade pumpar och ventiler. ”En standard färg” enligt Ole Djurslev. På övervåningen står pumparna som får vattnet att föras vidare till Eslöv och Örtofta. Vattnet kommer från det kommunägda företaget Sydvatten.

In i väggen på nedervåningen leder följaktligen två rör vidare under jord, det vänstra större röret leder till Eslöv medan det högra mindre röret går till Örtofta. Vattnet som förs till Örtofta har en hastighet på ungefär fem liter per sekund medan vattnet som forsar till Eslöv transporteras i en hastighet av ungefär 25 liter per sekund.

Petra Larsson och kollegor kommer att kolla till stationen en gång i veckan för att se till att allt fungerar som det ska. Olika proffesioner som drifttekniker, driftelektriker och processingenjörer har tillsammans arbetat fram slutresultatet. Totalt har ca. 15 personer varit inblandade i projektet.

Projektet har hållit sig inom budgetens ramar och ligger på en total summa på 20 miljoner kronor.

– Och då har vi bland annat avancerat ledningarna på andra sidan av väg 1267, säger Ole Djurslev. Vårt mål och ansvar är att det ska komma vatten ur kranen till Eslövsborna 24 timmar om dygnet, alla dagar på året.

Hitta mer information