Dagvattenhantering i Trelleborgs hamn

Dagvatten

Dagvattenhantering i Trelleborgs hamn

Storm Water Station i Trelleborgs hamn hanterar dagvatten från ungefär halva Trelleborg. 

Speciell utmaning/önskemål:
Pumpstationen är dimensionerad för skyfall.

Utbyggnad av hamn skapar behov av pumpstation

Klimatförändringar med ökade regnmängder gör det allt viktigare att skydda städer och vitala samhällsfunktioner från verkningarna av översvämningar.

I Trelleborg har man under 2013 och 2014 jobbat med ett projekt i syfte att samla upp allt dagvatten i hamnen för att därifrån kunna pumpa det vidare ut i havet. Volymerna blir förstås stora – i detta fall är det dimensionerande flödet ca 4 500 l/s.

Tillverkningsenheten i Ronneby har tillverkat både pumpstationer och avskiljare till detta projekt. Till dagvattenpumpstationen levererades även en reservkraftsbyggnad med invändiga mått ca 15 x 6 m. Avskiljarna har tillverkats i samarbete med amerikanska EcoSense.

NORVATEK har dimensionerat, utformat samt tagit fram konstruktionsberäkningar till hela projektet

Hitta mer information