Våra pumpstationer

Vattenmack

Vattenmacken klass 4 och 5

Vattenmacken gör det möjligt att hämta vatten från kommunens ledningssystem på ett enkelt, säkert och kontrollerbart sätt så att dricksvattnet alltid är skyddat.

Tryckstegring

TS Tryckstegringsstation

Tryckstegringsstation för dricksvatten med vandalsäker byggnad är en av de säkraste lösningarna på marknaden. Dimensioneras för aktuella krav på flöde och tryckstegring.

VM Pumpstation

VM Pumpstation

Pumpstation för spill-, dag- och dricksvatten. Pumpstationen har torrt uppställda pumpar och ventiler placerade i maskinrummet.

VÖ Pumpstation

VÖ Pumpstation

Pumpstation för automatisk pumpning av av spill- och dagvatten. Pumpstationen har dränkta pumpar som kan hissas upp med ett inbyggt telfersystem. 

VB Pumpstation

VB Pumpstation

Pumpstation utan överbyggnad för automatisk pumpning av t.ex. dagvatten. Ventilerna installeras i en separat ventilbrunn för att underlätta service och underhåll.

VM Råvattenpumpstation

VM Råvattenpumpstation

Pumpstation för spill-, dag- och dricksvatten. Pumpstationen har torrt uppställda pumpar och ventiler i maskinrummet.

VP Pumpstation

VP Pumpstation

Pumpstation för automatisk pumpning av dagvatten. Ventilerna installeras i pumpsumpen.

Pumpstationer är viktiga knutpunkter på vattnets väg till och från hushåll och industrier. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi följa vattnets väg genom en hel kommun. På bilden ovan kan du se hur Norvateks pumpstationer är en del av vattnets kretslopp. Vilken typ av pumpstation är du intresserad av?

Alla
  • Alla
  • Dagvatten
  • Dricksvatten
  • Spillvatten

VÖ Pumpstation

Användningsområden: Spill- och dagvatten
Kapacitet: 5 – 300 l/s

Används vanligtvis för att pumpa avloppsvatten i kommunal verksamhet. Bra arbetsmiljö för driftspersonal.

Läs mer about VÖ Pumpstation

VP Pumpstation

Användningsområden: Dagvatten
Kapacitet: 5 – 400 l/s

Lämplig på platser där man snabbt behöver få undan stora mängder dagvatten som t.ex. vid broar eller vägbyggen. Bra arbetsmiljö för driftspersonal.

Läs mer about VP Pumpstation

TS Tryckstegringsstation

Användningsområden: Dricksvatten
Kapacitet: 1 – 1 200 l/s

Tryckstegringsstation TS används för att få fram dricksvatten till bostadsområden. Bra arbetsmiljö för driftspersonal.

Läs mer about TS Tryckstegringsstation

VM Råvattenpumpstation

Användningsområden: Råvatten
Kapacitet: 5 – 1 200 l/s

Används för vattenintag från t.ex. en sjö till dricksvattennätet. Kan även pumpa vatten från brunn till industri. Bra arbetsmiljö för driftspersonal.

Läs mer about VM Råvattenpumpstation

VM Pumpstation

Användningsområden: Spillvatten och dagvatten. 
Kapacitet: 5 – 300 l/s

Används vanligtvis för att pumpa större flöden avloppsvatten. Bra arbetsmiljö för driftspersonal.

Läs mer about VM Pumpstation

VB Pumpstation

Användningsområden: Dag- och spillvatten
Kapacitet: 5 – 300 l/s

Används i första hand för att pumpa dagvatten. Kan även användas för spillvatten om pumpstationen inte kan ha överbyggnad. Bra arbetsmiljö för driftspersonal.

Läs mer about VB Pumpstation

Storm Water Station

Användningsområden: Dagvatten
Kapacitet: från 500 l/s –

Används för att hantera stora mängder dagvatten genom uppsamling och reglering av flödet. Bra arbetsmiljö för driftspersonal.

Läs mer about Storm Water Station