Gässlösa Pumpstation i Borås

Pumpstationen i Gässlösa pumpar spillvatten från centrala Borås och är en av norra Europas största.

Kapcitet: 6 st pumpar
Flöde: max 9 600 m³/h

Kodammarna

Ny pumpstation för Göteborgs östra delar.

Kapacitet: 8 st driftspumpar + 4 st bräddpumpar
Flöde: max 10 000 l/s