Storm Water Station

Dagvatten

Storm Water Station

Storm Water Station - dagvattenpumpstation - är utformad efter krav och rekommendationer enligt VAV P47 och P90. Stationen är CE-märkt enligt maskindirektivet.

Pumpstationen levereras komplett och klar att köra igång. I de fall vi levererar el- och automatikutrustning ingår dokumenterad driftsättning.

Storm Water Station (dagvattenpumpstation) - valmöjligheter

Kapacitet
FlödeFrån 500 l/s – uppåt

Pumpsump - material och dimensioner

BETONG b x l (mm)
3 000 x 5 000 - kombineras i lämpigt antal

Överbyggnad - material och dimensioner

BETONG: b x l (mm) TRÄ: b x l (mm)
XX
anpassas efter projektetanpassas efter projektet

Pumpar - placering

TORRT UPPSTÄLLDA DRÄNKTA
X

Rörinredning - material

ROSTFRITT / ROSTFRITT SYRAFAST
X

Klimatförändringar med ökade regnmängder innebär nya utmaningar när det gäller dagvattenhantering. Storm Water Station är en dagvattenpumpstation som används för att hantera stora mängder vatten vid höjda vattennivåer eller kraftiga regn.

Om det befintliga ledningssystemet inte hinner ta hand om dagvattnet kan två problem uppstå. Det första och mest uppenbara är översvämmade markområden. Upprepade eller kraftiga översvämningar kan också ge kostsamma skador på byggnader och vägar.

Det andra är problem med avloppet i hus där avloppssystemet sitter ihop med dagvattensystemet. Om dagvattensystemet inte klarar att hantera vattenflödet kan avloppsvattnet inte rinna undan. Det i sin tur gör att vattennivån stiger bakåt i ledningarna och orsakar otrevliga problem,

En dagvattenpumpstation som Storm Water Station avhjälper problemen genom att lyfta vatten ur dagvattensystemet och pumpa det vidare i hanterbara flöden till närliggande vattendrag, dammar eller vattenmagasin.

Dagvattenpumpstation som arbetar när den behövs

En Storm Water Station är i regel bara i drift när den behövs. Under normala förhållanden rinner dagvatten förbi eller igenom pumpstationen utan att pumparna är igång.

Av den anledningen finns inga ventiler för att stänga av vattenflödet. En del pumpstationer har däremot slussluckor för att förhindra att vatten rinner bakåt in i pumpstationen vid höga vattennivåer i recipienten.

Anpassad efter behov och miljö

Storm Water Station hanterar stora flöden och av den anledningen bygger vi sumpen med våra betongmoduler (3 000 x 5 000). Beroende på flödets volym kombinerar vi ett lämpligt antal moduler på höjden, längden och bredden.

I de fall Storm Water Station har en överbyggnad utformar vi huset så att det passar in i omgivningen. Som fasadalternativ finns trä, betong och Cedral fibercement som standard.

Överbyggnaden fungerar i första hand som elrum. För större anläggningar, där driften måste fungera i kritiska lägen, finns reservaggregat som kan driva stationen vid elavbrott. Storleken på överbyggnaden styrs av behovet av el- och automatikutrustning, som i sin tur styrs av antalet pumpar och om det ska finnas reservkraft och/eller redundans.

Download-generell-vit

Projekt Storm Water Station

Pumpstation avhjälper översvämning

Pumpstationer höjer dagvattennivån för att förhindra översvämning vid högvatten i Lagan. 

Kapacitet: 1 pump per station
Flöde:  upp till 475 l/s

Läs mer about Pumpstation avhjälper översvämning

Dagvattenhantering i Trelleborgs hamn

Storm Water Station för hantering av dagvatten från halva Trelleborg. 

Kapacitet: 8 st pumpar
Flöde:  upp till 4 400 l/s

Läs mer about Dagvattenhantering i Trelleborgs hamn

Hitta en säljare nära dig

Boka ett besök / Kontakta mig

Är du nyfiken på hur en pumpstation fungerar? Låt oss komma och visa!

Kontaktformulär